środa, 30 października 2013

Zaproszenie na darmowe szkolenie z Guru Inwestorów!


Guru inwestorów - dr Alexander Elder zaprasza Cię na szkolenia!

Weź udział w specjalnych szkoleniach z dr Aleksandrem Elderem.

Poznaj najlepsze praktyki inwestycyjne i strategie!

Wszystko w oparciu o analizę bieżącej sytuacji rynkowej wykonywaną przez dr Eldera!

Zarejestruj się i odbierz pakiet szkoleniowy TUTAJ>> ! Teraz za darmo!

Zespół XTB


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580. XTB oferuje dostęp do rynku giełdowego (rynek regulowany GPW i rynek New Connect) i OTC (waluty i towary), ma też sieć oddziałów w Europie: Czechy, Słowacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, Rumunia i Węgry. X-Trade Brokers DM S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) na podstawie zezwolenia z dnia 8 listopada 2005 r. NR. DDM-M-4021-57-1/2005.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz