środa, 23 października 2013

Od 2014 roku tańsza księgowość!


Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
ING Usługi dla Biznesu Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408358. NIP 634 280 53 13, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz