wtorek, 8 października 2013

Money.Prawo - Jak usunąć wspólnika ze spółki z o.o.?

 
#
moto.money.pl   wtorek, 08 października 2013

Profesjonalne porady prawne »
  Serwis finansowy Produkty finansowe Firma Prawo Manager Motoryzacja Nieruchomości Urlop Praca
 
#

Temat tygodnia
Ważną przyczyną wyłączenia może być niemożność bezkonfliktowego współdziałania ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji interpersonalnych wewnątrz firmy.

REKLAMA

Aktualności
Wypowiedzenie zmieniające wysokość pensji
Jeśli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie odmówi przyjęcia proponowanych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę.
Kary umowne - można je kumulować?
Wszystko zależy od tego, czy strony zawarły w umowie możliwość kumulacji kar umownych.
Nie odebrany polecony? Adresat nie uniknie...
Polecony, w razie braku odbioru przez adresata, uważa się za doręczony z upływem ostatniego dnia, w którym możliwy był jego odbiór na poczcie.
Jak uniknąć wysokich kar? Apel do policji
Zbyt długi areszt tymczasowy, zbyt mało osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej i przepełnione zakłady karne - to niektóre z powodów.
1040 świadków w procesie Costa Concordia
Aż 1040 świadków złoży zeznania na procesie kapitana statku Costa Concordia Francesco Schettino w Grosseto.
Kontrola NIK w policji. Krytycznie o bilingach
NIK oceniała, że niezbędna jest zmiana zakresu pozyskiwania billingów, kontrola ich pobierania, niszczenie danych zbędnych oraz zapewnienie rzetelnej informacji o zakresie ich uzyskiwania.
Okiem eksperta
Krzysztof Łudzik
Zakaz konkurencji dla prezesów. Są sankcje?
Sankcją za naruszenie może być odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji, nawet gdy możliwość taka ograniczona jest tylko do ważnych przyczyn.
Anna Hejnar-Zawisza
Kara za utrudnianie kontaktu z dzieckiem
Rodzic, który mieszka z dzieckiem ma obowiązek przygotowania go na spotkanie z drugim rodzicem, a jeśli będzie ono odbierane z domu, wydania dziecka.
Monika Bożek
Fotoradary straży miejskiej są legalne, gdy...
Gdy wykroczenie w ruchu drogowym zostanie ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego straż nie ma uprawnień do wystawiania mandatu.
Wojciech Celichowski
Upadłość, to nie koniec kłopotów z długami
Tylko w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą sąd może w wyjątkowych sytuacjach umorzyć długi.
 
Porady prawne
Wyższe podatki to mniej innowacji
Korporacje nie wywiną się od płacenia podatków
   

REKLAMA

 
Informacje dotyczące Money.Prawo
Aby zmienić ustawienia subskrypcji lub usunąć swój adres z listy, wejdź na stronę: http://login.money.pl/

Usługa Money.Prawo jest własnością:
Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3509500,00 zł.
http://www.money.pl

Aby korzystać z usługi w pełnym zakresie, subskrybent powinien umożliwić przeglądanie wiadomości e-mail w formie html oraz zezwolić na pobieranie treści graficznych z serwerów Money.pl.

Money.pl zapewnia, że treści pobierane z serwerów Money.pl nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

Copyright © 2013 Money.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
   
Ważne terminy
2014-01-01
Wchodzi w życie ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej - w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
2014-01-01
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U.2013.1154).
2014-01-01
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz.U.2013.1114).

REKLAMA

Inni odzyskali długi. A Ty?

Więcej...

Sprawdź kontrahenta
Szukaj aktów prawnych
Ujednolicone akty prawne
Przydatne adresy
Sądy
Urzędy skarbowe
Notariusze
Tłumacze przysięgli
Organizacje pożytku publicznego
Rzecznicy konsumentów
Uniwersyteckie poradnie prawne
Biura porad obywatelskich
Wzory dokumentów
Pisma procesowe
Wzór pisma
Wzór umowy
Formularz podatkowy
e-prawnik
Oceń prawnika
Forum Prawne
Raporty KRS
Wzory dokumentów
Akademia prawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz