poniedziałek, 21 października 2013

Dowiedz się jakie masz możliwości na rynku pracy

Gratulujemy odważnym

Dowiedz się jakie masz możliwości na rynku pracy.

  Powiadomienia z dopasowanymi ofertami pracy
  Porady dotyczące rekrutacji
  Raporty wynagrodzeń
  Sprawdź >>

Ten list został wysłany do Ciebie przez Money.pl Sp. z o.o. na zlecenie:
Grupa Pracuj Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Numer rejestru KRS 0000388875. NIP 701-02-71-170. REGON 142723458. Wysokość kapitału zakładowego 367.246.350,00 PLN.

Informacja została wysłana zgodnie z regulaminem Money.pl, w ramach którego działają
serwisy należące do Grupy Money.pl (Money.pl, iWoman.pl, MenStream.pl, Platine.pl, MyStock.pl, MyMoney.pl).
Jesteś użytkownikiem przynajmniej jednego z tych serwisów.
Zmienić swoje ustawienia lub zrezygnować z korzystania z usługi możesz na stronie login.money.pl.

Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz